Odporność ogniowa

Układ dachowy składający się z podkładu drewnianego, warstwy podkładowej wykonanej przy użyciu Fel’x Szybkiej Bariery SBS lub opcjonalnie papy na osnowie z welonu szklanego typu P64 oraz gontów bitumicznych uzyskał klasyfikację jako nierozprzestrzeniający ognia (wg. instrukcji ITB 401/2004) oraz BRoof (T1) (według PN ENV 1187:2004 i PN EN 13501-5)

Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny wykonana w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.